QUALITY / Quality Standarts

Önceki Sayfa
Okunma Sayısı: 1160

SIRA NO

HiZMETiN ADI

 BAŞVURUDA iSTENEN BELGELER

HiZMETiN TAMAMLANMA SÜRESi

HiZMET iLAN VE HARÇ BEDELLERi

1

HAKiKi ŞAHIS YENi KAYIT

1.Dilekçe( Ticari Sicil ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına ayrı ayrı yazılmış iki ayrı dilekçe)

2. Noter onaylı imza sirküsü

3.Vukuatlı nüfus örneği, ikametgah Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokobisi

4.TST 29' a göre hazırlanmış taahhütname

5. 3 adet vesikalık fotograf

6. Tapu senedi ve ya kira sözleşmesi fotokobisi

7. Vergi Levhası Noter Onaylı Sureti

8.Oda tarafından verilen beyannameler

9. istenilen Tüm Belgelerin Birer Adet Fotokobisi

60 dk.

(Evrakların Eksiksiz olması durumunda)

Ticaret Sicil Harcı: 147.50 TL

Damga Vergisi: 10.55 TL

Tic. Sic. Gazetesi ilan Ücreti:45.50 TL

 

Oda Tescil Ücreti: 30,00 TL + Kaydiye Ücreti

2

HAKiKi ŞAHISLAR iÇiN ADRES DEĞiŞiKLiĞi

1.Ticaret Sicil Memurluğu ve Ticaret Odası Başkanlığına dair yazılmış iki adet dilekçe

2.Vergi Levhası Fotokopisi 2 adet

3.Herbir evraktan birer adet fotokopi oda tescil için

30 dk

(Evrakların Eksiksiz olması durumunda)

Ticaret Sicil Harcı: 62,80 TL

Ticaret Sicil ilan Ücreti: 30,00 TL

 

Oda Tescil Ücreti: 10,00 TL

3

HAKiKi ŞAHISLAR TERKiN iŞLEMi

1.Dilekçe( Ticari Sicil ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına ayrı ayrı yazılmış iki ayrı dilekçe)

2.Bağlı olduğu vergi dairesinden kaydının sildigine dair belge bir asıl bir fotokopi

30 dk

(Evrakların Eksiksiz olması durumunda)

Ticaret Sicil Harcı: 24,60 TL

Ticaret Sicil ilan Ücretinden Muaf

 

Oda Terkin Ücreti: 10,00 TL + Tahakkuk eden Aidatları

4

LiMiTED ŞiRKET KURULUŞ iŞLEMLERi

1.Dilekçe( Ticaret Sicil ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına ayrı ayrı yazılmış iki ayrı dilekçe)

2. Noterden onyalı anasözleşme (4 asıl bir fotokopi)

3. TST 29 Mad. Göre Taahhütname

4. Noterden onaylı imza beyannamesi( Şirket Adına)

5.Noterden Onaylı Karar Sureti

6.Sermayenin onbinde 4'ünün yatırıldığına dair makbuz

7. Odamız tarafından verilen beyannameler

8. Ortakların nüfus kimlik bilgileri, ikametgah ve vukuatlı nüfus kayıt örneklerinin aslı

9. Şirket yetkili/ yetkililerine ait 3' er adet fotograf(Herbir evraktan birer adet fotokopi oda tescil için)

90 dk

(Evrakların Eksiksiz olması durumunda)

Ticaret Sicil Harcından Muaf

Damga vergisi: 10,55 TL

Ticaret Sicil Gazetesi ilan Ücreti: Adet 1,50 TL + kelime 0,24 KR

 

 

Oda Tescil Ücreti: 220,00 TL + Kaydiye Ücreti


5

LiMiTED ŞiRKET ŞUBE AÇILIŞI

1. Dilekçe(Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına ve Ticaret Sicil Memurluğuna hitaben yazılmış tek dilekçe)
2. Merkezin bulunduğu Ticaret Sicil Memurluğundan tasdikli dosyada bulunan kuruluştan bugüne kadar tescil edilmiş ana sözleşme dahil tüm genel kurul, tadil ve yönetim kararlarının tasdikli suretleri ve bunlara ait ilanların Ticaret Sicil Gazetelerinin tasdikli suretleri.
3.TST 55’e göre belge
4.Şube yetkilisine ait noter onaylı imza beyannamesi (Şubenin tam unvanı açık olarak yazılacaktır.)
5.TST 29’a göre taahhütname
6.Şube yetkilisine ait muhtardan veya noterden onaylı fotoğraflı nüfus örneği
7.Şube yetkilisine ait muhtardan onaylı ikametgah belgesi

8. Şube açılışına dair noter onaylı yönetim/ortaklar kurulu kararı (Kararın içeriğinde şubenin açık unvanı, adresi, şube temsilcisi ve şubenin sermayesi açıkça belirtilecek.)
9.Odamız tarafından verilen beyanname (Herbir evraktan birer adet fotokopi oda tescil için)

60 dk

(Evrakların Eksiksiz olması durumunda)

Ticaret Sicil Harcı:816.70 TL

Her bir imza için: 198.80 TL

Ticari Sicil Tastakname için: 21.00 TL

Damga Vergisi :10.55 TL

Ticaret Sicil Gazetesi ilan Ücreti: Adet 1,50 TL + kelime 0,24 KR

 

 

Oda Tescil Ücreti: 220,00 TL + Kaydiye Ücreti


SIRA NO

HiZMETiN ADI

 BAŞVURUDA iSTENEN BELGELER

HiZMETiN TAMAMLANMA SÜRESi

HiZMET iLAN VE HARÇ BEDELLERi


6

LiMiTED ŞiRKETLERDE MÜDÜR ATAMASI

1.Dilekçe (Ticaret Odası Başkanlığına ve Ticaret Sicil Memurluğuna hitaben yazılmış tek dilekçe)
2.Noter tasdikli ortaklar kurulu kararı (Şirket müdürü ortaklar dışından atanmış ise kararın içeriğinde müdürün uyruğu ve adresi belirtilecektir.)
3.Noter onaylı imza beyannamesi (şirket adına)
4.Şirket müdürünün Muhtardan veya noterden onaylı fotoğraflı nüfus örneği
5.Şirket müdürünün ikametgah belgesi

 

45 dk

(Evrakların Eksiksiz olması durumunda)

Ticaret Sicil imza Herbir imza Tescil Ücreti: 198.80 TL

Ticari Sicil imza Herbir imza Terkin Ücreti: 62.80 TL

Ticari Sicil Tastiknamesi: 21.00 TL

 

Oda Sicil Herbir imza terkin ve tescil için : 30.00 TL


7

LiMiTED ŞiRKETLERDE ADRES DEĞiŞiKLiĞi

1-Dilekçe

2-Adres değişikliği karari noter onayli

3-Herbir evraktan birer adet fotokopi oda tescil için

45 dk.

(Evrakların Eksiksiz olması durumunda)

Ticaret Sicil Harcı:198.80 TL

Ticaret Sicil Tastakname için: 21.00 TL

Ticaret Sicil Gazetesi ilan Ücreti: Adet 1,50 TL + kelime 0,24 KR

 

Oda Tescil Ücreti: 80,00 TL

Tahakkuk eden Aidatları


8

LiMiTED ŞiRKETLERDE SERMAYE ARTIŞI  EVRAK LiSTESi

1-Dilekçe

2-Ortaklar kurulu karari noter onayli

3-Sermaye  eski ve yeni şeklini gösterir tadil tasarisi

4-Mali müşavirlik yazisi (önceki sermayenin ödenip ödenmediği  

5-Sermayenin onbinde dördünün yatırıldığına dair makbuzun aslı                                                    

6-Herbir evraktan birer adet fotokopi oda tescil için

7-Ticaret Sicil memurluğunun gerekli gördüğü diğer belgeler

45 dk.

(Evrakların Eksiksiz olması durumunda)

Ticaret Sicil Harcından Muaf

Ticaret Sicil Gazetesi ilan Ücreti: Adet 1,50 TL + kelime 0,24 KR

 

Oda Tescil Ücreti: 80,00 TL

Tahakkuk eden Aidatları


9

LiMiTED ŞiRKETLERDE  MERKEZ NAKLi

1-Dilekçe

2-Merkez adresinin eski ve yeni şeklini gösterir tadil tasarisi  iki adet

3-Merkez ticaret sicil memurluğundan onayli kuruluş anasözleşmesi

4-Ana sözleşmenin ilan edildiği t.s.gazetesenin merkezden onayli sureti

5-Kuruluştan bu yana yapilan bütün değişikliklerin ve t.s. gazetelerinin merkezden onayli suretleri

6-Merkez nakli ile ilgili ortaklar kurulu kararinin noten onayli sureti

7-Şirketin temsil ve ilzamini gösterir ortaklar kurulu karari  ve imza beyannameleri merkezden onayli.

8-Taahhütname

9-Merkez ticaret sicili memurluğundan alinacak  ticaret  sicili tüzüğünün 47. maddesi gereğince tanzim edilen belge.

10-Şirket ortaklarinin  veya hariçten tayin edilmiş olan müdürlerin noter onayli nüfus ve ikametgah belgeleri suretleri

11-Hükmi şahis kayit beyannamesi

12-Herbir evraktan birer adet fotokopi oda tescil için

90 dk.

(Evrakların Eksiksiz olması durumunda)

Ticaret Sicil Harcı:816.70 TL

Ticaret Sicil Tastakname için: 21.00 TL

Damga Vergisi :10.55 TL

Ticaret Sicil Gazetesi ilan Ücreti: Adet 1,50 TL + kelime 0,24 KR

 

Oda Tescil Ücreti: 220,00+ kaydiye ücreti

Tahakkuk eden Aidatları


10

LiMiTED ŞiRKETLERDE  TASFiYEYE GiRiŞ

1-Dilekçe

2-Şirketin tasfiyeye girdiğine ilişkin ortaklar kurulu karari Noter onayli iki adet.

3-Tasfiye memurlarinin  temsil ve ilzam şeklini gösterir,tasfiye memurlari karari noter onayli üç adet.

4-Tasfiye memurlarına ait imza beyannamesi.

5-Tasfiyeye giriş bilançosu tasfiye    tarihi itibari ile  damga vergisi ödenmiş ve imzalanmiş.

6-Tasfiye memurlari dişardan seçilmiş ise nüfus ve ikametgah.

7-Herbir evraktan birer adet fotokopi oda tescil için

45 dk.

(Evrakların Eksiksiz olması durumunda)

Ticaret Sicil Unvan Terkini:62.80TL

Ticaret Sicil Unvan Tescili:198.80 TL

Herbir imza Terkini: 62.80 TL

Herbir imza Tescili: 198.80 TL

 

Oda Tescil Ücreti: 80,00 TL

imza Terkin 30,00 TL

imza Tescil 30,00 Tl


SIRA NO

HiZMETiN ADI

 BAŞVURUDA iSTENEN BELGELER

HiZMETiN TAMAMLANMA SÜRESi

HiZMET iLAN VE HARÇ BEDELLERi


11

LiMiTED ŞiRKETLERDE  TASFiYE SONU FESiH  iSTENEN EVRAK LiSTESi

1-Dilekçe

2-Tasfiyenin tamamlandiğina dair tasfiye  memuru raporu

noter onayli iki adet.

3-Tasfiyenin tamamlandiğina dair ortaklar kurulu karari

noter onayli  iki adet

4-Tasfiye sonu (fesih) bilançosu damga vergili

5-Tasfiyenin  birer hafta ara ile   ilan  edildiği t.s.gazetesinin ve mahalli gazetelerin birer adet nüshalari.

6-Herbir evraktan birer adet fotokopi oda tescil için

45 dk.

(Evrakların Eksiksiz olması durumunda)

Ticaret Sicil Unvan Terkini: 62.80 TL

Herbir imza Terkini :62.80 TL

 

Oda  imza Terkin Ücreti: 30.00 TL


12

ANONiM ŞiRKET KURULUŞ iŞLEMLERi

1.Dilekçe( Ticari Sicil ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına ayrı ayrı yazılmış iki ayrı dilekçe)

2. Noterden onyalı anasözleşme (4 asıl bir fotokobi)

3. TST 29 Mad. Göre Taahhütname

4. Noterden onaylı imza beyannamesi( Şirket Adına)

5.Noterden Onaylı Karar Sureti

6.Sermayenin onbinde 4'ünün yatırıldığına dair makbuz

7. Odamız tarafından verilen beyannameler

8. Ortakların nüfus kimlik bilgileri, ikametgah ve vukuatlı nüfus kayıt örneklerinin aslı

9. Şirket yetkili/ yetkililerine ait 3' er adet fotograf

10. Tapu Senedi veya Kira sözleşmesi

11.Herbir evraktan birer adet fotokopi oda tescil için

90 dk.

(Evrakların Eksiksiz olması durumunda)

Ticaret Sicil Harcından Muaf

Damga vergisi: 10,55 TL

Ticaret Sicil Gazetesi ilan Ücreti: Adet 1,50 TL + kelime 0,24 KR

 

 

Oda Tescil Ücreti: 220,00 + kaydiye ücreti


13

ANONiM ŞiRKET ANASÖZLEŞME TADiLi GENEL KURUL

1.Dilekçe

2.1 Adet noter onaylı genel kurul toplantı tutanağı

3.Hükümet Komiseri görevlendirme yazısı

4.Gündem aslı

5.Hazirun cetveli

6. 2 adet Tadil Tasarısı

7. Herbir evraktan birer adet fotokopi oda tescil için

45 dk.

(Evrakların Eksiksiz olması durumunda)

Ticaret Sicil Harcı: 198,80 TL

 

Oda Tescil Ücreti: 80,00 TL

Tahakkuk eden Aidatları


14

ANONiM ŞiRKETLERDE YÖNETiM KURULUNDA DEĞiŞiKLiK

1.Noter onaylı görev bölümü ve temsil kararı

2. Noterden imza Beyannamesi (Şirket adına)

3.Yönetim Kuruluna yeni seçilen kişilerin ikametgah ve vukuatlı nüfus kayıt örnekleri ve nüfus kimlik bilgileri 

4.Herbir evraktan birer adet fotokopi oda tescil için

30 dk.

(Evrakların Eksiksiz olması durumunda)

Herbir imza için Ticaret Sicil Harcı: 198,80 TL

Ticari Sicil Tasdiknamesi: 21,00 TL

Ticaret Sicil Gazetesi ilan Ücreti: Adet 1,50 TL + kelime 0,24 KR

Oda Ücreti: Herbir imza için :30,00 TL


15

ANONiM ŞiRKET SERMAYE ARTIRIMI GENEL KURUL

1.Dilekçe

2.1 adet noter onaylı genel kurul toplantı tutanağı

3.Gündem aslı

4.Hazirun cetveli

5.Hükümet komiseri görevlendirme yazısı

6.2 adet tedil tasarısı

7.Sermayenin onbinde dördünün yatırıldığına dair makbuzun aslı

8.Bakanlık temsilcisi raporu

9.2 adet sermaye artışı iştirak cetveli (Yönetim Kurulu imzalı)

10.Eski sermayenin ödendiğine dair Mali Müşavir Raporu

11. Sermaye artışında ayni sermaye varsa mahkemeden onaylı bilirkişi raporu ve mahkeme kararı

12.Herbir evraktan birer adet fotokopi oda tescil için.

45 dk.

(Evrakların Eksiksiz olması durumunda)

Ticaret Sicil Harçtan Muaf

Ticaret Sicil Gazetesi ilan Ücreti: Adet 1,50 TL + kelime 0,24 KR

 

Oda tescil Ücreti: 80,00 TL

 


SIRA NO

HiZMETiN ADI

 BAŞVURUDA iSTENEN BELGELER

HiZMETiN TAMAMLANMA SÜRESi

HiZMET iLAN VE HARÇ BEDELLERi


16

ANONiM ŞiRKET ŞUBE AÇILIŞI iSTENiLEN EVRAKLAR LiSTESi

1. Dilekçe(Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına ve Ticaret Sicil Memurluğuna hitaben yazılmış tek dilekçe)
2. Merkezin bulunduğu Ticaret Sicil Memurluğundan tasdikli dosyada bulunan kuruluştan bugüne kadar tescil edilmiş ana sözleşme dahil tüm genel kurul, tadil ve yönetim kararlarının tasdikli suretleri ve bunlara ait ilanların Ticaret Sicil Gazetelerinin tasdikli suretleri.
3.TST 55’e göre belge
4.Şube yetkilisine ait noter onaylı imza beyannamesi (Şubenin tam unvanı açık olarak yazılacaktır.)
5.TST 29’a göre taahhütname
6.Şube yetkilisine ait muhtardan veya noterden onaylı fotoğraflı nüfus örneği
7.Şube yetkilisine ait muhtardan onaylı ikametgah belgesi

8. Şube açılışına dair noter onaylı yönetim/ortaklar kurulu kararı (Kararın içeriğinde şubenin açık unvanı, adresi, şube temsilcisi ve şubenin sermayesi açıkça belirtilecek.)
9.Odamız tarafından verilen beyanname

 

 

90 dk

(Evrakların Eksiksiz olması durumunda)

Ticaret Sicil Harcı:816.70 TL

Her bir imza için: 198.80 TL

Ticari Sicil Tastakname için: 21.00 TL

Damga Vergisi :10.55 TL

Ticaret Sicil Gazetesi ilan Ücreti: Adet 1,50 TL + kelime 0,24 KR

 

Oda Tescil Ücreti: 220,00+ kaydiye


17

ANONiM ŞiRKETLERDE ADRES DEĞiŞiKLiĞi

1-Dilekçe

2-Adres değişikliği yönetim kurulu  karari noter onayli

3-Herbir evraktan birer adet fotokopi oda tescil için

45 dk.

(Evrakların Eksiksiz olması durumunda)

Ticaret Sicil Harcı:198.80 TL

Ticaret Sicil Tastakname için: 21.00 TL

Ticaret Sicil Gazetesi ilan Ücreti: Adet 1,50 TL + kelime 0,24 KR

 

Oda Tescil Ücreti: 80,00 TL


18

ANONiM ŞiRKET iSTiFADAN DOLAYI   YÖNETiM KURULU KARARI 

1.Dilekçe

2.Noterden onaylı görev bölümü ve temsil kararı ( istifa eden ve son yetkilinin yönetim kurulunun imzalarının bulunması gerekir)

3.( Kararın içeriğinde eski üyenin istifasından ve yeni üyenin TTK 315 e göre yapılacak ilk genel kurula sunulmak üzere seçildiğinden bahsedilecek ve görev taksiminin en son şeklinin yazılması gerekir)

4.Noterden imza beyannemesi

5.Yeni giren kişilerin ikametgah ve vukuatlı nüfus kayıt örnekleri aslı ve nüfus örneği

6.Herbir evraktan birer adet fotokopi oda tescil için

 

45 dk.

(Evrakların Eksiksiz olması durumunda)

Ticaret Sicil Herbir imza tescili: 198,80 TL

Ticaret Sicil Herbir imza terkini: 62,80 TL

Ticaret Sicil Tasdiknamesi: 21,00 TL

Ticaret Sicil Gazetesi ilan Ücreti: Adet 1,50 TL + kelime 0,24 KR

 

Oda Sicil Herbir imza tescil ve terkin için: 30,00 TL


19

ANONiM ŞiRKETLERDE SiGORTA ACENTELiĞi VEKALETNAMESi

1.Dilekçe

2.Noter Onaylı acentelik sözleşmesi

3.Noter onaylı acentelik vekaletnamesi

4. TTK 118. madddesine göre muvafakat yazısı (Daha önce tescil işlemi yapılan ve fes edilmeyen sözleşmelerin içeriğinde başka bir şirketle sözleşme yapılmamasına dair bir madde varsa)

5.Herbir evraktan birer adet fotokopi oda tescil için

 

 

 

45 dk.

(Evrakların Tam olması durumunda)

Ticaret Sicil Harcı: 198,80 TL

Ticaret Sicil Gazetesi ilan Ücreti: Adet 1,50 TL + kelime 0,24 KR

 

Oda tescil Ücret: 80,00 TL


SIRA NO

HiZMETiN ADI

 BAŞVURUDA iSTENEN BELGELER

HiZMETiN TAMAMLANMA SÜRESi

HiZMET iLAN VE HARÇ BEDELLERi


20

ANONiM ŞiRKETLERDE  MERKEZ NAKLiNDE iSTENEN  EVRAK LiSTESi

1.Dilekçe

2.Merkezin Bağlı bulunduğu sicil memurluğundan kuruluşundan bugüne kadar şirket dosyasında bulunan tüm evraklardan onaylı birer suret ve bunlara ait Ticaret Sicil Gazetelerinin tasdikli suretleri

3.Asıl veya Noter onaylı genel kurul toplantı tutanağı

4.Gündem Aslı

5.Hazirun Cetveli Aslı

6.Komiser görevlendirme yazısı

7.TST 47' ye göre belge

8.Yönetim Kurulunda seçim varsa görev teksimini gösteren noter tastikli yönetim kurulu kararı

9. Merkez Nakli ile ilgili yönetim kurulu kararı

10. Şirket yetkililerine ait noter onaylı imza beyannamesi( Şirket adına)

11.TST 29' a göre Taahhütname

12.2 adet tadil tasarısı

13.Yetkililerin ikametgah ve vukuatlı nüfus cüzdanı aslı ve nufus kimlik bilgileri örneği

14. Odamız tarafından verilen beyannameler

15.Herbir evraktan birer adet fotokopi oda tescil için

 

 

90 dk.

(Evrakların Tam olması durumunda)

Ticaret Sicil Harcı: 816,70 TL

Ticaret Sicil Herbir imza için :198,80 TL

Ticaret Sicil Gazetesi ilan Ücreti: Adet 1,50 TL + kelime 0,24 KR

Ticaret Sicil Tasdiknamesi: 21,00 TL

Damga vergisi: 10,55 TL

 

Oda Tescil Ücreti: 220,00+ kaydiye ücreti


21

ANONiM ŞiRKET FESiH GENEL KURUL SONRASI

1.Dilekçe

2.Bir adet noter onaylı genel kurul toplantı tutanağı

3.Gündem Aslı

4.Hazirun Cetveli

5. Komiser Görevlendirme yazısı, Bakanlık Temsilcisi Raporu

6.Bir adet kapanış bilançosu

7.Her evraktan birer nüsha oda sicil için

 

 

45 dk.

(Evrakların Tam olması durumunda)

Ticaret Sicil imza Terkini: 62,80 TL

Ticaret Sicili unvan Terkini:62,80 TL

Bilanço Damga vergisi:21,00 TL

 

Oda terkin Ücreti: 30,00 TL

 


22

KOOPERATiF KURULUŞ

1.Dilekçe

2. Bakanlık veya il müdürlüğü tarafından onaylı Kooperatif anasözleşmesi

3.Ortakların ve yetkililerin ikmetgah ve vukuatlu nüfus kayıt örnekleri aslı ve nüfus kimlik bilgileri

4.TST 29' a göre Taahhütname

5.Noterden imza Beyannamesi( Kooperatif adına)

6.Karar sureti

7. Bakanlık veya il Müdürlüğü izin yazısı

8.Odamız tarafından verilen beyanname

9.Anasözleşme Özetleri( Kooperatifin türüne göre özellenen maddeler aynen bulunacak)

10.Herbir evraktan birer adet fotokopi oda tescil için

 

 

 

 

90 dk.

(Evrakların Eksiksiz olması durumunda)

Ticaret Sicil Her bir imza için: 62,00 TL

Ticaret Sicil Harcı: 126,50 TL

Ticaret Sicil Gazetesi ilan Ücreti: Adet 1,50 TL + kelime 0,24 KR

 

Oda Tescil Ücreti: 100,00 TL+ kaydiye

 


SIRA NO

HiZMETiN ADI

 BAŞVURUDA iSTENEN BELGELER

HiZMETiN TAMAMLANMA SÜRESi

HiZMET iLAN VE HARÇ BEDELLERi


23

KOOPERATiF GENEL KURUL

1. Dilekçe

2.Gündem Aslı

3.Faaliyet Denetleme Raporu

4.Gelir- gider Bilançosu

5.Asıl Genel Kurul Toplantı Tutanağı

6. Hazirun Cetveli Aslı

7.Bakanlık Temsilcisi Raporu

8.Komiseri görevlendirme yazısı

9.Herbir evraktan birer adet fotokopi oda tescil için

YÖNETiM KURULUNDA DEĞiŞiKLiK VARSA

1. Noterden onaylı görev bölümü ve temsil kararı

2. Kararın noter tasdikine gerek olmayan bilgisayarda yazılmış şekli

3.Noterden imza beyannamesi( Kooperatif adına)

4.Yeni giren yetkililerin  ikametgah ve vukuatlı nüfus kayıt örnekleri aslı ve nüfus örneği

5.Herbir evraktan birer adet fotokopi oda tescil için

60 dk

(Evrakların Eksiksiz olması durumunda)

Ticaret Sicil  Herbir imza tescili :62,80 TL

Ticaret Sicil Gazetesi ilan Ücreti: Adet 1,50 TL + kelime 0,24 KR

 

Oda Tescil Ücreti: 10,00 TL

Her Bir imza Tescili: 15,00 TL


24

KOOPERATiF ADRES DEĞiŞiKLiĞi

1. Dilekçe

2. Noterden Onaylı Yönetim kurulu kararı

3. Herbir evraktan birer adet fotokopi oda tescil için

45 dk

(Evrakların Eksiksiz olması durumunda)

Ticaret Sicil Harcı : 62,80 TL

 

Ticaret Sicil Gazetesi ilan Ücreti: Adet 1,50 TL + kelime 0,24 KR

 

Oda Tescil Ücreti: 10,00 TL

 

 


25

KOOPERATiF YÖNETiM KURULU iSTiFASI KARARI

1.Dilekçe ( Ticaret Sicil Memurluğu ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına yazılmış iki ayrı dilekçe)

2.Noter onaylı görev taksimini gösteren yönetim kurulu kararı ( istifa eden üyenin ve en son yetkili yönetim kurulunun imzalarının bulunması şarttır.)

NOT: ( Kararın içeriğinde istifa eden kişinin yerine önce 1. yedek çağrılır kabul edilmezse sırasıyla 2. ve 3. yedek üyeler göreve davet edilir)

3. Noter onaylı imza beyannamesi( Kooperatif adına)

4. Yeni giren yetkililerin  ikametgah ve vukuatlı nüfus kayıt

5.Herbir evraktan birer adet fotokopi oda tescil için

45 dk

(Evrakların Eksiksiz olması durumunda)

Ticaret Sicil Harcı: 62,80 TL

imza Terkini: 62,80 TL

imza Terkin Ücreti: 24,60 TL

 

Oda Tescil Ücreti: 15,00 TL


26

KOOPERATiF FESiH GENEL KURUL

1.Dilekçe

2.Bir adet noter onaylı genel kurul toplantı tutanağı, Tasfiye kurulu Raporu

3. Gündem Aslı

4.Haziru n cetveli aslı

5.Bir adet kapanış Bilançosu aslı, bir adet fotokobi

6.Komiser Görevlendirme Yazısı,

7. Bakanlık Temsilcisi Raporu

8.Herbir evraktan birer adet fotokopi oda tescil için

60 dk

(Evrakların Eksiksiz olması durumunda)

Ticari Sicil Unvan Terkini: 62,80 TL

Her Bir imza Terkini: 62,80 TL

ilan Ücreti yok

 

 

Oda Tescil ücreti: 10,00 TL

Herbir imza Terkini: 15,00 TL


27

YETKi BELGESi

1. Şirketin yetki/ yetkililerinin yetki süresinin devam etmesi gerekir.

2. Yetki belgesini isteyen ilgili kurumun istediği maddenin anasözleşmesinde veya genel kurul toplantı tutanağında geçmesi gereklidir.

 

30 dk

Ticaret Sicil Harcı: 21,00 TL

 

Oda Ücreti: Ödenmemiş aidatları


SIRA NO

HiZMETiN ADI

 BAŞVURUDA iSTENEN BELGELER

HiZMETiN TAMAMLANMA SÜRESi

HiZMET iLAN VE HARÇ BEDELLERi

28

iŞ MAKiNESi TESCiLi

1.Odaya hitaben yazılmış ve iş makinesinin tescilini talep eden dilekçe,

2. iş makinesi sahiplik belgesi

a. Sıfır araçlar için fatura( iş makinesi ithal edilmiş ise faturaya ek olarak gümrük giriş beyannamesi ve gümrük vergisinin ödendiğine dair makbuzu)

b.ikinci el araçlar için noter satış senedi

c.Veraset ilamı

d.Yukarıda anılan belgelerin ibraz edilememesi durumunda mahkemeden alınacak sahiplik belgesi

 

 

 

7  (yedi) iş günü

(Evrakların Eksiksiz olması durumunda)

Ticaret Sicil Harcı: 147.50 TL

Damga Vergisi: 10.55 TL

Tic. Sic. Gazetesi ilan Ücreti:45.50 TL

 

Oda Tescil Ücreti: 30,00 TL + Kaydiye Ücreti

29

KAPASiTE RAPORU

 

 

 

 

1.Kapasite Raporu Müracaat Formu

2.işyeri Çalışanlar SKK Dökümü

3.işyeri Makine faturaları fotokopisi

30(Otuz) iş günü

(Evrakların Eksiksiz olması durumunda)

 

Kapasite onayı 10 işçiye kadar: 400.00-TL

Kapasite onayı 11-50 işçi arası: 450.00-TL

Kapasite onayı 50 işçi üzeri : 600.00-TL

 

30

FİİLİ SARFİYAT VE EKSPERTİS RAPORU

 

1.Talep dilekçesi

2.Fiili safiyatı gösterir muhasebe dökümleri(muhasebe md. onaylı)

3.Ekspertisi istenen ürünün özelliklerini gösterir üretim md. Onaylı belge

5(beş) iş günü

(Evrakların Eksiksiz olması durumunda)

Onay ücreti: 400.00-TL

 

31

SİGORTA ACENTELİĞİ UYGUNLUK BELGESİ TESCİLİ

1.Vukuatlı nüfus cüzdanı sureti-asıl,

2.İkametgâh belgesi (ev adresi)-asıl,

3.Arşiv kayıtlı adli sicil belgesi-asıl,

4.İflas / konkordato belgesi-asıl, (Odadan veya ilgili mahkemelerden alınabilir.)

5.İki adet vesikalık fotoğraf-asıl,

6.En son mezun olunan okul diploma sureti-fotokopi,

7.Ticaret sicil gazetesi-fotokopi, (kuruluş+acente sözleşmesi+sermaye+adres v.d.değişikliği)

8.Ticaret sicil tasdiknamesi-asıl,

9.Mal varlığı beyanı-asil ve ıslak imzalı,

10.Taahhütname (ek-1 ve ek-2)-asıl ve ıslak imzalı,

11.Bilgi formu ek-3-asil ve ıslak imzalı,

12.(tanzim edilmişse) mesleki sorumluluk sigortası sureti-fotokopi,

13.(yabancı dil biliniyorsa) yabancı dil belgesi-KPDS sonuç belgesi+ diploma+ milli eğitim onaylı dershane belgesi fotokopileri,

14.(sigorta şirketi ile acentelik sözleşmesi yapılmışsa) sigorta şirketi ile yapılan sözleşme sureti-fotokopi,

15.Telefon / e-posta vb. Bilgiler için beyan-asil ıslak imzalı

Teknik Personeli İçin İstenen Belgeler:1. Vukuatlı nüfus cüzdanı sureti-asıl,

2.İkametgâh belgesi (ev adresi)-asıl,

3.Arşiv kayıtlı adli sicil belgesi-asıl,

4.İflas / konkordato beyanı-asıl ıslak imzalı,

5.Diploma sureti-fotokopi,

6.İki adet vesikalık fotoğraf-asıl,

7.SSK veya Bağ-Kur kaydı-asıl, (bilgisayar çıktısı olabilir)

15(onbeş) iş günü

(Evrakların Eksiksiz olması durumunda)

Onay ücreti: 30.00-TL

SIRA NO

HiZMETiN ADI

 BAŞVURUDA iSTENEN BELGELER

HiZMETiN TAMAMLANMA SÜRESi

HiZMET iLAN VE HARÇ BEDELLERi

32

TAPDK BELGESİ TESCİLİ

ŞAHIS (GERÇEK KİŞİ) KAYITLARI İÇİN ;

 

1) Satış Belgesi Başvuru Dilekçesi

2) TAPDK Satış Belgesi Başvuru Formu

3) Vergi Levhasının Aslı Ve Fotokopisi

4) Kayıtlı Bulunulan Odadan Alınan Faaliyet Belgesi Aslı (2010 Yılı)

5) Son Altı Ay İçerisinde Alınmış Arşiv Kayıtlı Adli Sicil Belgesi Aslı

6) Nüfus Cüzdanı Aslı Ve Fotokopisi

7) İkametgâh İlmuhaberi Aslı Ve Fotokopisi (2010 yılı)

8) Kadehte İçki Sunumu Yapılan İşyerlerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Tarafından Düzenlenmiş “Turizm İşletme Belgesi” veya Belediye Tarafından Düzenlenmiş “İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı Aslı ve Fotokopisi (AÇIK ALKOL İÇİN OTEL, LOKANTA, BAR-GECE KULUBÜ.. VS.)

9) Belediye Tarafından Düzenlenmiş “İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı Aslı ve Fotokopisi (PAREKENDE MARKET, BÜFE, ŞARKÜTERİ, KURUYEMİŞÇİ .. VS.)

10) Bir Adet Vesikalık Fotoğraf

11) 2010 Yılı İçin Belirlenen Yeni Kayıt İşlem Bedelini Herhangi Bir Ziraat Bankası Şb. TAPDK Kurumsal Tahsilat Ekranında “YENİ BAŞVURU” Seçeneğinde Yatırılan Ücret Dekontunun Aslı

 

ŞİRKET (TÜZEL KİŞİ) KAYITLARI İÇİN ;

 

1) Satış Belgesi Başvuru Dilekçesi

2) TAPDK Satış Belgesi Başvuru Formu

3) TAPDK Yeni Kayıt Beyan

4) Vergi Levhasının Aslı Ve Fotokopisi

5) Kayıtlı Bulunulan Odadan Alınan Faaliyet Belgesi Aslı (2010 Yılı)

6) Son Altı Ay İçerisinde Alınmış Arşiv Kayıtlı Adli Sicil Belgesi Aslı (Yetkili Kişi Adına Düzenlenmiş)

7) Nüfus Cüzdanı Aslı Ve Fotokopisi (Yetkili Kişi Adına Düzenlenmiş)

8) İkametgâh İlmuhaberi Aslı Ve Fotokopisi (Yetkili Kişi Adına Düzenlenmiş) (2010 yılı)

9) Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi (Kuruluş Ve Bütün Değişiklikler)

10) Yetki Belgesinin Aslı Ve Fotokopisi

11) İmza Sirküleri Aslı ve Fotokopisi

12) Bir Adet Vesikalık Fotoğraf

13) Belediye Tarafından Düzenlenmiş “İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı” Aslı ve Fotokopisi (PAREKENDE MARKET, BÜFE, ŞARKÜTERİ, KURUYEMİŞÇİ .. VS.)

14) 2010 Yılı İçin Belirlenen Yeni Kayıt İşlem Bedelini Herhangi Bir Ziraat Bankası Şb. TAPDK Kurumsal Tahsilat Ekranında “YENİ BAŞVURU” Seçeneğinde Yatırılan Ücret Dekontunun Aslı

 

 

2 (iki) işgünü

(Evrakların Eksiksiz olması durumunda

ÜCRETSIZ

SIRA NO

HiZMETiN ADI

 BAŞVURUDA iSTENEN BELGELER

HiZMETiN TAMAMLANMA SÜRESi

HiZMET iLAN VE HARÇ BEDELLERi

33

K1

YETKi BELGESi

(TiCARi AMAÇLA YAPILACAK ŞEHiRLERARASI EŞYA TAŞIMACILIĞI)

1.Yetki Belgesi Başvuru Formu (firma yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşe vurulacaktır) (Örneği www.kugm.gov.tr adresinden temin edilebilir)

2.Taşıt Kartı işlem Başvuru Formu (firma yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşe vurulacaktır) (Örneği www.kugm.gov.tr adresinden temin edilebilir)

3.Taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin, tüzel kişilik ise Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen kişiler (tüm ortaklar) ile temsile yetkili kişinin adli sicil belgeleri ile nüfus cüzdanı örnekleri

4.Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin imza sirküleri (aslı veya noter onaylı suretleri)

5.Kuruluş ticaret sicil gazetesi ile değişiklikleri gösteren ticaret sicil gazetesi veya taşımacı gerçek kişi/ firmanın kayıtlı olduğu esnaf odası / ticaret odası belgesi (belgede taşımacının unvanı, adresi, kayıt tarihi, çalışma konusu/iştigali, sermayesi yazılı olacak)

6.Yetki belgesi talep edene ait araçların trafik ve tescil belgelerinin örnekleri

7.Yetki belgesi talep edenin merkezi adresine ait kira kontratı veya tapu örneği

8.Yetki belgesi ücreti ile taşıt belgesine kayıt edilecek taşıtların taşıt kartları ücretlerinin yatırılmış olduğunu gösteren makbuz asılları

9.25.02.2006 tarihine kadar yetki belgesi almamış olan gerçek kişilerin,  kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az 25 ton istiap haddinde, taşıma kooperatifleri dahil tüzel kişilerin ise kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az 75 ton istiap haddinde eşya taşımaya mahsus özmal ticari taşıt filosu. Araçların 19 yaşından küçük olması.

10. 10 milyar Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesi.

NOT:

1)Yurt içi eşya taşımalarında,  K1 yetki belgesi sahipleri, yalnız kendi adına kayıt ve tescil edilmiş özmal ticari taşıtları taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler.

2) K1 yetki belgesine kayıt edilecek taşıtların, motorlu araç tescil ve trafik belgelerinde ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş olmaları zorunludur

 

 

2 (iki) işgünü

(Evrakların Eksiksiz olması durumunda

Belge Ücreti Harcı: 13.226,00 TL

Taşıt Kartı Ücreti:64,00

 

Oda işlem Ücret: 35,00 TL

SIRA NO

HiZMETiN ADI

 BAŞVURUDA iSTENEN BELGELER

HiZMETiN TAMAMLANMA SÜRESi

HiZMET iLAN VE HARÇ BEDELLERi

34

K2/K2*

YETKi BELGESi

( ESAS iŞTiGAL KONUSU iLE iLGiLi  EŞYA TAŞIMACILIĞI )

1.Yetki Belgesi Başvuru Formu (firma yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşe vurulacaktır) (Örneği www.kugm.gov.tr adresinden temin edilebilir)

2.Taşıt Kartı işlem Başvuru Formu (firma yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşe vurulacaktır) (Örneği www.kugm.gov.tr adresinden temin edilebilir)

3.Taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin, tüzel kişilik ise Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen kişiler (tüm ortaklar) ile temsile yetkili kişinin nüfus cüzdanı örnekleri

4.Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin imza sirküleri (aslı veya noter onaylı suretleri)

5.Kuruluş ticaret sicil gazetesi ile değişiklikleri gösteren ticaret sicil gazetesi veya taşımacı gerçek kişi/firmanın kayıtlı olduğu esnaf odası/ticaret odası belgesi (belgede taşımacının unvanı, adresi, kayıt tarihi, çalışma konusu/iştigali, sermayesi yazılı olacaktır)

6.Yetki belgesi talep edenin merkezi adresine ait kira kontratı veya tapu örneği

7.Ücret indiriminden yararlanılabilmesi

(K2*)için:  

-Yüklü ağırlığı (Net ağırlık + istihab haddi) 3500 kg’ı geçmeyen özmal taşıt. 

8. Kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az bir adet eşya taşımaya mahsus özmal taşıta/taşıtlara ait motorlu araç tescil ve trafik belgelerinin örneği

 

NOT:

 1) Esas iştigal konusu ile ilgili eşya taşımalarında,   K2 ve K2*  yetki belgesi sahipleri, yalnız kendi adına kayıt ve tescil edilmiş özmal  taşıtları taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler.

2) Taşıtların motorlu araç tescil ve trafik belgelerinde ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş olmaları K2 ve K2* yetki belgeleri için ihtiyaridir.( zorunlu değildir.)

2 (iki) işgünü

(Evrakların Eksiksiz olması durumunda

Belge Ücreti Harcı: 6.613,00TL

Taşıt Kartı Ücreti: 64,00 TL

 

Oda işlem Ücret: 35,00 TL

SIRA NO

HiZMETiN ADI

 BAŞVURUDA iSTENEN BELGELER

HiZMETiN TAMAMLANMA SÜRESi

HiZMET iLAN VE HARÇ BEDELLERi

35

K3

YETKi BELGESi

(TiCARi AMAÇLA YAPILACAK  EV VE BÜRO EŞYASI TAŞIMACILIĞI)

1.Yetki Belgesi Başvuru Formu (firma yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşe vurulacaktır) (Örneği www.kugm.gov.tr adresinden temin edilebilir)

2.Taşıt Kartı işlem Başvuru Formu (firma yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşe vurulacaktır) (Örneği www.kugm.gov.tr adresinden temin edilebilir)

3.Taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin, tüzel kişilik ise Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen kişiler (tüm ortaklar) ile temsile yetkili kişinin adli sicil belgeleri  ile nüfus cüzdanı örnekleri (Noter veya Mersin Ticaret ve Sanayi Odası onaylı)

4.Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin imza sirküleri (aslı veya noter onaylı suretleri)

5.Kuruluş ticaret sicil gazetesi ile değişiklikleri gösteren ticaret sicil gazetesi veya taşımacı gerçek kişi/firmanın kayıtlı olduğu esnaf odası/ticaret odası belgesi (belgede taşımacının unvanı, adresi, kayıt tarihi, çalışma konusu/iştigali, sermayesi yazılı olacaktır)

6.Yetki belgesi talep edene ait araçların trafik ve tescil belgelerinin örnekleri

7.Yetki belgesi talep edenin merkezi adresine ait kira kontratı veya tapu örneği

8.Yetki belgesi ücreti ile taşıt belgesine kayıt edilecek taşıtların taşıt kartları ücretlerinin yatırılmış olduğunu gösteren makbuz asılları 

9.Gerçek kişi  ve taşıma  kooperatifleri dahil tüzel kişilerin kendi adına kayıt ve   tescil edilmiş en az  30 ton istiap haddinde eşya taşımaya mahsus özmal ticari taşıt  filosu. Araçların 19 yaşından küçük ve kapalı sac kasalı olması.

10.5 milyar Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları.

 

NOT:

1) Ev ve büro eşyası taşımalarında,   K3 yetki belgesi sahipleri, yalnız kendi adına kayıt ve tescil edilmiş özmal ticari taşıtları taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler.

2) K3 yetki belgesine kayıt edilecek taşıtların, motorlu araç tescil ve trafik belgelerinde kapalı kasa ve ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş olmaları zorunludur.

2 (iki) işgünü

(Evrakların Eksiksiz olması durumunda

Belge Ücreti Harcı: 6.613,00 TL

Taşıt Kartı Ücreti: 64,00 TL

 

Oda işlem Ücret: 35,00 TL

 

SIRA NO

HiZMETiN ADI

 BAŞVURUDA iSTENEN BELGELER

HiZMETiN TAMAMLANMA SÜRESi

HiZMET iLAN VE HARÇ BEDELLERi

36

YERLİ MALI BELGESİ 

 

 

 

 

- Dilekçe
- Kapasite Raporu
- Sanayi Sicil Belgesi (Sanayi Sektörü)
- Gıda Sicil Belgesi (Gıda sektörü)
- Gıda Üretim Sertifikası

2(iki) iş günü

(Evrakların Eksiksiz olması durumunda)

 

Onayı için : 100.00-TL

 

37

İMALAT YETERLİLİK BELGESİ

- Dilekçe
- Kapasite Raporu

2(iki) iş günü

(Evrakların Eksiksiz olması durumunda)

 

Onayı için : 100.00-TL

 

38

DOLAŞIM BELGELERİ

A.TR-EUR.1-MENŞE ŞEHADETNAMESİ

1.   İhracatçı firma Odaya kayıtlı değil ise, bağlı bulunduğu Odadan kayıtlı olduğuna dair belge. Firma Esnaf ve Sanatkar Odasına kayıtlı ise, üretim faaliyeti ile iştigal konusunu gösterir belge
2.   Eşyaya ait satış faturasının bir örneği
3.   Şayet ürün tamamen Türkiye’de elde edilmiş ise, temin ediliş faturaları veya müstahsil makbuzları
4.  Ürün tamamen Türkiye’de elde edilmemişse ürünün bünyesine giren üçüncü ülke menşeli girdinin nereden temin edildiği ve üzerinde ne tür bir işlem yapıldığına dair imalatçı beyanı
5.  Üretici firma kapasite raporu

10 dk

(Evrakların Eksiksiz olması durumunda)

Onayı için : 35.00-TL(EUR.1-MENŞE)

A.TR belge ücreti ve onayı için: 8.00 TL